Q & A

Q: Kaj je metodologija WiseExit (WE)?

A: Metodologija WiseExit predstavlja logično povezan skupek znanj, potreben za upravljanje in povečevanje vrednosti malih in srednjih podjetij. Metodologija združuje pravna in organizacijska znanja ter znanja s področja upravljanja človeških virov, še poseben poudarek pa je na razvoju in uvajanju novih kvantnih tehnologij, ki se odlikujejo po hitrosti in trajnosti razreševanja kompleksnih izzivov, ki jih s klasičnimi pristopi včasih niti ni mogoče reševati. Know-how WE metodologije je na podlagi izkušenj pripravljen na način, da z interdisciplinarnim pristopom omogoča bistveno hitrejše in učinkovitejše reševanje organizacijskih izzivov. V zvezi z metodologijo WE obstaja tudi priročnik WISE EXIT – Od posla do užitka, ki ga lahko naročite na naslovu wiseexit@gmail.com

Q: Kako pristopate k projektu?

A: Najpogosteje pristopamo tako, da rešimo posamezen, zelo konkreten izziv. Sledi nadaljevanje, če so potrebe na strani naročnika in če se izkaže, da spremembe tudi resnično želi.

Q: Katere so temeljne značilnosti delovanja po sistemu WE?

A: Rešujemo konkretne probleme organizacij, na način da jih definiramo na način, ki omogoča razrešitev, nato pa jih v naslednjih fazah razrešimo z osebnim pristopom in najsodobnejšimi tehnologijami.

Q: Je mogoče pričeti tudi s coachingom?

A: Da. S procesom coachinga se pričanja predvsem v primerih, ko vodstveni in vodilni kadri potrebujejo drugačne in širše poglede na vodenje, organizacijo, odnose, razvojne izzive in podobno. V praksi je tako, da je usmerjen coaching lahko zelo uporabno orodje za razrešitev posameznega izziva.

Q: Ali ste pripravljeni prevzeti odgovornost za uspeh projekta?

A: Taki izzivi so nam najljubši. Definiramo začetno stanje, naloge in pristojnosti ter cilje. Pripravljeni smo prevzeti odgovornost za dosego cilja, skladno z dogovorom z naročnikom. Po naših izkušnjah odgovornost za uspeh poveča motivacijo vseh deležnikov in zato vzpodbujamo take pristope z našimi strankami.

Q: Ali menite, da je »klasično svetovanje preživeto.

A: Da, klasično svetovanje je v veliki meri preživeto. Svetovanje, kot ga poznamo namreč ni sposobno »počistiti« slabosti, ki obstajajo v organizaciji, zato tudi novosti, ki jih prinaša ne morejo zaživeti. Svetovalci namreč pogosto delujejo samo na intelektualnem nivoju, ne zanima pa jih, kako spremembe dejansko uveljaviti v praksi in kako »počistiti« slabe prakse, ki so se uveljavile v organizaciji. Tako, kot ne moreš pričakovati, da bo uspeval vrt, ki ga ne počistimo plevela tudi svetovanje samo ne more razreševati težav. Naša naloga pa je zaključena šele, ko naredimo vse, kar je v naši moči, da spremembe zaživijo v praksi. Poleg tega pa klasično svetovanje upošteva samo intelektualni vidik delovanja in zato obravnava samo manjši, včasih celo nebistven del resničnega problema. Za razliko od svetovanja, pa coaching in drugi načini razreševanja problemov določen izziv rešujejo v njegovem jedru in tako spreminjajo vzorce deležnikov! Tako se omogoča hitro in trajno razrešitev določenega problema, hkrati pa predstavlja tudi vzor in vzorec za reševanje drugih izzivov, ki sledijo.

Q: Na kakšen način priporočate pristopiti k projektu?

A: Najbolje je, če nam zaupate težavo, ki jo opišete zelo preprosto, tako kot pač izgleda v praksi. Olepševanja ne koristijo, v resnici so izguba časa. Če na podlagi vašega opisa ocenimo, da lahko pomagamo, vašo težavo skupaj definiramo na WE način tako, da jo je mogoče in smiselno pričeti reševati kot izziv, ki ga skupaj obvladujemo. Če ocenimo, da nismo pravi ali najprimernejši za reševanje vašega izziva, to povemo neposredno, saj ne želimo po nepotrebne trošiti naše in vaše energije.

Q: Zakaj ste hitrejši?

A: Ker vemo v kaj, kam in kako poseči, da se pričnejo spremembe dogajati povsem naravno. Upravljalska, svetovalna in pravna znanja smo v ekipi združili z najnovejšimi spoznanji nevroznanosti. Zato pogosto niso potrebni obsežni in grobi posegi, pač pa prava usmeritev na ključnih točkah in spreminjanje posamičnih starih vzorcev, ki ne funkcionirajo.

Q: Kaj če ne znamo definirati težave?

A: Če težave ne znate definirati na preprost način priporočamo, da je naš prvi skupni izziv ta, da jo definiramo. Na srečo so organizacijske težave s katerimi se soočamo precej »uniformirane«, zato lahko na podlagi orodij, ki smo jih razvili iz simptomov relativno hitro diagnosticiramo resnične izzive organizacije.

Q: Koliko časa trajajo projekti?

A: Naši projekti so običajno kratkoročni. To pomeni, da jih realiziramo v času, ki se giblje od nekaj tednov do nekaj mesecev. Če so projekti obsežnejši, jih razbijemo na posamezne faze. Bistveno je namreč, da se lahko uspeh na projektu sledi v realnem času. So pa projekti, ki se rešijo še bistveno hitreje, saj je povsem mogoče, da majhne spremembe pomembno vplivajo na celotno smer delovanja organizacije.

Q: Zakaj trdite, da ste hitrejši v svojih rešitvah?

A: Razlogov je več. Prvi je ta, da so modeli na podlagi katerih delujemo izjemno natančno dodelani na podlagi znanj in izkušenj, zaradi česar lahko prihranimo veliko časa. Drugi razlog je v temu, da za naše delo uporabljamo najsodobnejšo tehnologijo, ki omogoča globlje spremembe in hitrejše rezultate. Tretji razlog je dejstvu, da smo specializirani za razreševanje problemov. Zato vemo, da je veliko bolje (pogosto pa celo nujno), da se v kratkem času v razrešitev vloži večja količina energije, kot pa da bi bila ta energija razpršena v daljšem časovnem obdobju. Četrti razlog je preprosto v temu, da naše delo običajno ne temelji na obsežnih analizah, pač pa »zagrizemo« direktno v zelo konkreten problem, ki nam v kombinaciji z našimi znanji in postopki že sam po sebi ponuja informacije, potrebne za njegovo razrešitev. Iz prakse smo ugotovili, da je neposreden pristop k perečim problemom najboljši, najhitrejši in najučinkovitejši pristop k delu. Pogosto že razrešitev nekaterih akutnih težav namreč bistveno izboljša stanje v podjetju in sicer tudi na drugih področjih, ki z rešenim problemom niso neposredno povezana. Če pa so potrebne sistemske spremembe, se to izkaže v postopku reševanja konkretnih težav v praktično enaki meri, kot če bi delali obsežne analize. In na koncu a nenazadnje: prava kombinacija coachinga in svetovanja v veliki večini primerov bistveno skrajša proces dela, saj na ta način partnersko združujemo energije za razrešitev problema.

Q:Kako merite uspeh?

A: Zelo preprosto. Ob vstopu v projekt skupaj z naročnikom naredimo posnetek stanja in definiramo merljive cilje. V času, ki ga definiramo preverimo ali so ti cilji izpolnjeni.

Q: Kaj pa, če cilji niso izpolnjeni?

A: Če je naročnik naredil svoj del naloge, je popolna odgovornost za neizpolnitev cilja na naši strani. V takem primeru naša naloga ni opravljena in neopravljenega dela storitve ne zaračunamo. Pogosteje pa se zgodi, da so cilji preseženi. In to je povsem naravno ter pričakovano v primerih, ko naročnik preseže omejitve v lastnih prepričanjih in omejujočih ravnanjih.

Q: Na kakšen način zaračunavate svoje storitve?

A: Svoje delo razumemo kot potovanje od problema do rešitve. Običajno zato definiramo cilj (rešitev) in postavimo vnaprej dogovorjeno ceno. Praviloma ne zaračunavamo ur našega dela, pač pa konkretno rešitev, ki jo ponudimo in zagotavljamo. V določenih primerih (npr. krajše svetovalne storitve, coaching, druge specifične okoliščine…) pa je mogoč tudi dogovor glede na število opravljenih ur.

Q: Koliko našega dela in truda zahteva sodelovanje pri projektu?

A: Odvisno od posameznega projekta. Tako naše, kot tudi vaše naloge se v dogovoru natančno definirajo. Zato vnaprej veste, kakšne so vaše naloge. Vsekakor pa lahko jamčimo, da naša metodologija dela zahteva bistveno manj vašega časovnega vložka, kot pri klasičnih svetovalnih storitvah. Tak prihranek vašega časa je mogoč zaradi modelov, ki smo jih razvili in bistveno pospešijo postopek našega dela oz. doseganja rezultatov na vaših projektih. Še dodatno pa izpostavljamo, da naše metode dela našim strankam ne zagotavljajo samo dobrih rezultatov, pač pa tudi izjemno prijeten proces kreiranja novih rešitev. Naše stranke skozi proces rastejo in nam zaupajo, da v tem procesu uživajo.

Q: Je za naročnika postopek zahteven?

A: Za dobro izvedo procesa je pomembno sodelovanje ključnih predstavnikov naročnika. Ker se tega zavedamo, smo razvili pristope, da je sodelovanje za naročnike udobno na eni in osebni izziv na drugi strani. Naš cilj je, da se naročniki navdušijo nad sodelovanjem, saj v takem primeru zahtevnost ni več vprašanje. In večina je navdušena, ker spozna, da frustracija, ki se je zgodila ni nekaj dokončnega, pač pa so sposobni premikati meje.

Q: Ali je vaše delo vezano samo na svetovanje, ali prevzamete tudi konkretne izvedbe posameznih del?

A: Naše delo nikakor ni samo svetovanje. V številnih primerih delujemo na izvedbeni ravni, kjer povsem operativno razrešujemo zaupane nam izzive. Vsekakor pa smo vedno popolnoma identificirani s projektom. V trenutku ko se posvečamo projektu živimo zanj in je za nas edina in najpomembnejša stvar v danem trenutku.

Q: Kakšna je razlika med svetovanjem in coachingom?

A: Pri svetovanju naročniku predstavimo svoj vsebinski pogled oz. rešitev. Pri coachingu pa z različnimi tehnikami svojemu varovancu omogočamo drugačne, bolj konstruktivne in odprte poglede na določene izzive. Coaching je torej predvsem premikanje osebnih meja, potencialov in pogledov, svetovanje pa že predstavlja vsebinsko opredeljevanje do posamezne tematike.

Q: Kako ste dosegljivi za naročnika?

A: Naše delo temelji na rešitvi, ki je hitra in učinkovita. Bistven je namreč rezultat. Seveda razumemo, da so določene situacije urgentne in se takrat ustrezno prilagodimo. Z naročniki se dogovorimo za sestanke, ki potekajo osebno ali na daljavo. Vsaj določen del sestankov praviloma poteka v neposrednem osebnem stiku, saj je ta način sodelovanja velikega pomena za doseganje rezultatov. V preostalem delu si informacije najpogosteje izmenjujemo po elektronski pošti, saj je to način, ki najmanj moti delovne procese.

Q: Katere tehnike uporabljate pri coachingu in drugih oblikah dela z naročniki?

A: Uporabljamo veliko število tehnik, ki jih kombiniramo v vsaki situaciji, glede na okoliščine vsakega konkretnega primera. Tehnike prilagajamo naravi izziva, njegovi teži, času, ki ga imamo na voljo in vsem drugim okoliščinam posameznega primera. Če je npr. časovna komponenta za naročnika ključnega pomena, bomo npr. uporabljali orodja in tehnike, ki omogočajo hitrejše aplikacije določenih znanj in navad. Naročniku pojasnimo možnosti, ki jih imamo in jih seznanimo z našimi predlogi, nato pa se v okviru primernih možnosti skupno odločimo o temu, kako prehoditi pot do cilja.

Q: V kakšnem primeru zavrnete naročnika?

A: Zavrnitve naročnikov obstajajo. Glavni razlog za zavrnitev so želje naročnikov, da bi delali stvari, ki bi bile neprimerne ali škodljive narave ali pa ima naročnik pričakovanja, ki jim nismo sposobni slediti. Take zahteve bomo vedno zavračali, saj taka pričakovanja niso v skladu z našimi prepričanji, na dolgi rok pa bi po naših izkušnjah škodovale tudi našim naročnikom.

Imate vprašanje?

Pišite nam na info@wiseexit.si